Անգլերեն

What is freedom

In my opinion, freedom is an abstract category, which is characterized with the opportunity of doing everything you want if it does not cause harm to other people. Freedom cannot be described in simple words, because this term contains many deep meanings. Different people understand freedom in different ways. Продолжить чтение «What is freedom»

Անգլերեն

Structure of passive

41.1
1.Many accidents are coused by dangerous driving.
2. Cheese is made from milk.
3. The roof of the building was damaged in a storm a few days ago.
4. There’s no need to leave a tip. Service is included in the bill.
5. You were invited to the wedding. Why didn’t you go ? Продолжить чтение «Structure of passive»

Հրաձգություն

Նոր փուլ

Անկախ զբաղվածությանս աստիճանից բաց չեմ թողնում ոչ մի պարապմունք, իսկ շաբաթվա միակ ազատ օրս` հինգշաբթին, հրաձգարան գնալու օրն է։ Պարապում եմ ընկեր Արմենի հետ, որը եղել է իմ մարզչի մարզիչը։ Մարզադպրոցի մարզչական անձնակազմը որոշել է, որ ճիշտ կլինի ամսվա ընթացքում երկու անգամ ստուգարքային կրակ անցկացնեն։ Որով էլ կվորոշվի ով կհամալրի հավաքականի կազմը։ Հրաձգարանի պարապմունքները ստեղծում են այնպիսի միջավայր, որ ստուգարքներին ու մրցաշարերին ավելի հանգիստ է ստացվում կրակը, կա նաև տարբերություն հրաձգարանների լույսերի միջև, որին աչքը սովորում է երկար պարապմունքների շնորհիվ։ Այս շաբաթ օրը ևս անցկացվում է ստուգարքային կրակ` Գերմանիայում մրցաշարի մասնակցելու համար։ Ընկեր Գոհարի հետ շատ տեխնիկաներ ենք փորձել, տարբեր պարապմունքների ձևեր, որոնցից էլ արդյունքս ավելի է բարձրացել։ Պայքարում ենք մինչև վերջ արդյունքի հասնելու համար։

Մայրենի

Ամփոփիչ աշխատանք բառագիտությունից

1. Լրացրու բաց թողած տառը (տառերը), կրկնակ բաղաձայնը կամ երկհնչյունըորտեղ հարկավոր է.

Գոմեշ, մթնկալուսնկա, որթակոտորզարթուցիչնշդարենիհանդիպակացհովասունընդդիմակացօրորելառէջաթելհոգեվիճակկարեվերակնթարթմիջօրեճրագալույցծեծկռտուքաքցան, աքսորհովվերգությունԱքիլլեսհելլենականՍեդրակճտքակոշիկհեղեղատ։

2. Բառերը գրիր առանց փակագծերի՝ միասինանջատ կամ գծիկով

Հարավարևմտյանսերնդեսերունդհինգից յոթչորս գլխանիկուժկոտրուկբառգիրք։

3. Խմբավորիր բառերն ըստ հոմանիշների։ Քանի՞ բառ հոմանիշ չունի այս շարքում։ 
նիրհել-ննջել-քնել-մրափել,

վախենալ-երկյուղել-զարհուրել,

տխմար-տգետ-բթամիտ 

փոս, վիրապ, խրամատ,

սրդողել

վեմ

ողորմելի

4. Ընտրիր դաժան բառի հոմանիշները.

Սինլքոր, անագորույն, ամբարտավան, ժանտ, դժնի, դժկամ, դժխեմ, բիրտ, անողորմ, դժոխալուր։

 

5. Տրված բառացանկից առանձնացրուհոմանիշային զույգերը.
անթաքույց-բացահայտ

վեհանձն

ճաշկերույթ

հրավերք

հեղհեղուկ

տմարդի

հեղեղատ

6. Տրված շաքից առանձնացրու պերճ բառիհականիշները.
անշուքհասարակպարզ։
7. Առանձնացրու հականիշների զույգերը.

Աստիճանաբար Միանգամից

Անվարժ Փորձառու

Լավ հոռի

Միշտ Բնավ

Սեր (չունի)

Ատելի (չունի)

8. Առաջին շարքի բառերի դիմաց 2-րդ շարքից ընտրիր և գրիր բացատրությունները. Հածել դեգերել

Հեծել տառապել

Հեծկլտալ հեկեկալ

Հեծնել ձի նստել

9. Ո՞ր դարձվածքի իմաստն է սխալ բացատրված.
բերանը ջուր առնել –չխոսել
կյանքի ընկեր-միասին երկարճանապարհ գնացող

դանակը ոսկորին հասնել —համբերությունը հատնել
հոգու հետ խաղալ —ձեռ առնել

10. Քարը փեշից թափել դարձվածքին ո՞ր իմաստը չի համապատասխանում.
ա) չհակառակվել, զիջել
բ) չհամառել
գ) անհաջողությունից խուսափել
դ) համաձայնության գալ

 

11. Ո՞ր նախադասությունների մեջբառագործածության սխալ կա (ընդգծիրսխալ օգտագործված բառերը).
 
ա)Ուժեղ աղմուկից հանկարծակիի գալով՝ մոտեցավ լուսամուտին։
բ) Ավանդության համաձայն՝ վառելիքիդեզը վերածվել է քարե ամրոցի։
գ) Ակնոցի վրայից աչքերը հառնեց դիմացընստած մարդկանց։
դ) Առվի մեղմ կարկաչյունը հանգստացնում էր հոգնած նյարդերս։
ե) Ինչ վերաբերում է կրթաթոշակինայդ հարցին դեռ կանդրադառնանք։
զ) Իր վատ արարքի համար նա մեղանչեցը առաջ։

12. Ընդգծիր այն բառերըորոնք համանունունեն.
գայլուկցանցկենբալ, լալ, խեթտուն,շուտափույթբարձիչ, , թույլ։

13. Ընդգծիր այն բառերըորոնցումինքնուրույն գործածություն չունեցողարմատ կա.
սիրասունանողջախոհնետահարում,լուսաշող, , բծախնդիրքաջազն, չունևորզառամյալխցիկկառապան։

14. Ընդգծիր պարզ բառերը.
արագիլհրավերարձանգոմեշգեղարդբարակամրակբողոքզարմիկդադարգալարհանդարտկաղամբհարուստկորուստպատում։

15. Ընդգծիր բարդ բառերը. առաջնեկքննադատհախճապակիփոխըմբռնում,ախորժալուրտանտիկինձեռնարկհոգեթովամենուր, ձեռնասունշքամուտքինչքանմշտապեսորտեղ, այսօր։

16. Ընդգծիր մեկից ավելի ածանց ունեցողբառերը.
անմնացորդհամաստեղություներկնայինփախստական, ընդունելիպարունակթարգմանչությունհայրենիքհարգանքխորհրդականենթաշրջանձեռնարկությունթերագնահատում,հակոտնյանախանձելի, բանտարկյալ։

17. Ընդգծիր բարդածանցավոր բառերը.
ձեռնտուվարկառուաչառուզրպարտիչգործարանատերվիրակապարանաչքաբացավտոկայան, , տարրալուծումլեզվաբանությունհայազգիթռչնաբուծարանուրվապատկերբնակատեղիհեռուստացույց։

18. Տրված բառերի բառակազմականվերլուծություններից ո՞րն է սխալ.
ա) խմբագրելխումբ+ա+գիր+ել
բ)խճանկարխիճ+ա+նկար
գ) տարորոշելտար+որոշ+ել
դ) հակառակորդ = հակ+առ+ակ+որդ

19. Բառակազմական վերլուծությանենթարկիր տրված բառերը.
ա) առաջնություն առ+աջ+ին+ություն
բ) հետախուզել-հետ+ա+խույզ+ել
գ) հետաքննչական-հետ+ա+քնին+իչ+ական
դ) հայելազարդ-հաել+ա+զարդ

20. Ընդգծիր հապավումները.
ժողդատարանզինծառայողուսխորհուրդշինջոկատնորընտիրկուստոմսքաղբանտարկյալպետպատվերուսմասվարմարզկենտրոնգրապահոցսոցհարցումբանավանշինհրապարակ,պետեկամուտ։
Պատմություն

Հայկական լեռնաշխարհը

Հայկական լեռնաշխարհ կամ Հայկական բարձրավանդակ, պատմաաշխարհագրական տարածք, հայ ժողովրդի բնօրրան։ Գտնվում է Առաջավոր Ասիայում՝ Իրանական սարահարթ և Փոքրասիական բարձրավանդակների միջև։ Հյուսիսում Կովկասյան լեռներն են և Սև ծովը, հարավում՝ Միջագետքի դաշտավայրը։ Հայկական լեռնաշխարհի ամենաբարձր կետը Մեծ Մասիսն է (Արարատ, 5 165 մ)։ Բարձրությամբ լեռնաշխարհում երկրորդն է երկրորդը՝ Սիփանը (Վանա լճի արևմտյան ափի մոտ, բարձրությունը՝ 4 434 մ), երրորդը Արագած 4096 մետր, չորրորդը՝ Սիս (3925 մ), հինգերորդը՝ Կապուտջուղ (Հայաստան, 3906 մ)։ Продолжить чтение «Հայկական լեռնաշխարհը»